top of page

Privacy verklaring

Bi-pure, gevestigd aan de Lage Morsweg 27, 2332 XA Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Bianca Kneijber

https://www.bi-pure.nl

Bezoekadres: Lippe-Biesterfeldstraat 25, 2713AM Zoetermeer

Postadres: Lage Morsweg 27, 2332 XA Leiden

0624912117

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bi-pure verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

- Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

- Bankrekeningnummer (ivm het afhandelen van jouw betaling)

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bianca@bi-pure.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bi-pure verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- Bi-pure analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

- Bi-pure volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

- Bi-pure verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Bi-pure bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: #retention_period

Delen van persoonsgegevens met derden

Bi-pure deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Bi-pure blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Onderstaand een overzicht van persoonsgegevens die aan derden worden verstrekt:

Wix Payments

 • Categorie Ontvanger

  • Dienst van wix.com om betalingen van klanten van Bi-pure te kunnen accepteren

 • Jurisdictie

  • Europese Unie, Israël of een derde land, gebied of een of meer gespecificeerde sectoren binnen dat derde land waarvan de Europese Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgt

 • Doel

  • Betalingen van klanten van Bi-pure accepteren via Verwerkingsdiensten ( Adyen N.V. of door Stripe Inc.) die door Wix Payments worden geleverd

 • Welke gegevens

  • Alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de totstandkoming van een transactie, zoals betalingsmethode-informatie (zoals creditcard- of bankpasnummer of bankrekeninginformatie), aankoopbedrag, aankoopdatum.

 • Verwerkersovereenkomst​

Wix.com Ltd

 • Categorie Ontvanger

  • Hosting bedrijf

 • Jurisdictie

  • Europese Unie, Israël of een derde land, gebied of een of meer gespecificeerde sectoren binnen dat derde land waarvan de Europese Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgt.

 • Doel

  • Hosting van website, crm systeem, afhandeling van betalingen

 • Welke gegevens

  • Naam, e-mail, telefoonnummer, adres

 • Verwerkersovereenkomst​

Google Ireland Limited

 • Categorie Ontvanger

  • Software bedrijf

 • Jurisdictie

  • Europese Economische Ruimte en Zwitserland

 • Doel

  • Agenda beheer in Google Calendar

 • Welke gegevens

  • Naam, e-mail, telefoonnummer, adres

 • Verwerkersovereenkomst​

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bi-pure gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Bi-pure gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie naam
Doel
Bewaartermijn
Cookie Type
wixLanguage
Gebruikt op meertalige websites om de taalvoorkeur van de gebruiker op te slaan
12 maanden
Functioneel
fedops.logger.sessionId
Wordt gebruikt voor het meten van stabiliteit / effectiviteit
12 maanden
Functioneel
bSession
Wordt gebruikt voor het meten van de systeemeffectiviteit
30 minuten
Functioneel
TS*
Wordt gebruikt om redenen van veiligheid en fraudebestrijding
Gedurende de sessie
Functioneel
smSession
Wordt gebruikt om ingelogde siteleden te identificeren
Gedurende de sessie
Functioneel
consent-policy
Gebruikt voor cookiebannerparameters
12 maanden
Functioneel
_wix_browser_sess
Wordt gebruikt voor systeembewaking / foutopsporing
Gedurende de sessie
Functioneel
_wixCIDX
Wordt gebruikt voor systeembewaking / foutopsporing
3 maanden
Functioneel
SSR-caching
Wordt gebruikt om het systeem aan te geven van waaruit de site is weergegeven
1 minuut
Functioneel
svSession
Gebruikt in verband met user login
2 jaar
Functioneel
hs
Gebruikt om veiligheidsredenen
Gedurende de sessie
Functioneel
XSRF-TOKEN
Gebruikt om veiligheidsredenen
Gedurende de sessie
Functioneel

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bi-pure en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar bianca@bi-pure.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Bi-pure wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bi-pure neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via bianca@bi-pure.nl

bottom of page